Privacybeleid

POLITIQUE VERTROUWELIJKE GEGEVENS

Introductie

(U kunt op de onderstaande titels klikken om direct naar de bijbehorende hoofdstukken te gaan.)

Deze pagina is het privacybeleid van het bedrijf AUGUST SA, die uw privacy respecteert en zich ertoe verbindt uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken, uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

U kunt op de onderstaande titels klikken om direct naar de bijbehorende hoofdstukken te gaan. 

1. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET BEDRIJF

Doel van dit privacybeleid
Het doel van dit privacybeleid is om u informatie te verstrekken over hoe het bedrijf werkt AUGUST SA verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens in het kader van uw relatie met het bedrijf AUGUST SA en het gebruik van haar websites, digitale platforms, voertuigen, producten en diensten.

Om duidelijk te begrijpen waarom en hoe we uw gegevens gebruiken, is het belangrijk dat u dit document en elk ander privacybeleid leest dat we u bij speciale gelegenheden kunnen verstrekken bij het verzamelen of verwerken van persoonlijke gegevens over u. . Dit privacybeleid is een aanvulling op ons andere privacybeleid en is niet bedoeld om deze te vervangen.

Gegevensbeheerder
AUGUST SA handelsnamen en sitenamen: " AUGUST-PORSCHE (.EU, .COM, .BE) "," AUGUST-CLASSICS
(.BE) "," AUGUST-ADDICTION (.BE) "," AUGUST PORSCHE ADDICTION "(" Wij ") is een bedrijf geregistreerd in België (registratie van het bedrijf onder het bedrijfsnummer 0893.167.288 en onderworpen aan btw onder hetzelfde nummer.).

Gegevens
De aangewezen functionaris voor gegevensbescherming (DDPD) van AUGUST SA is verantwoordelijk voor de behandeling van vragen met betrekking tot dit privacybeleid en onze privacypraktijken. Als u vragen hebt over dit privacybeleid of als u uw wettelijke rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met de DDPD op de volgende coördinaten: 

Volledige naam van de rechtspersoon: AUGUST SA
e-mail: info@augustus-porsche.be
Postadres: AUGUST SA 15, Route de Genval 1380 Ohain - België

Privacy Commissie: Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel Tel. +32 2 274 48 Fax +00 32 2 274 e-mail: commissie@privacycommission.be  Website: http://www.privacycommission.be/ , regelt de verwerking van persoonsgegevens in België en is de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbeschermingsaangelegenheden. U hebt te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de  Privacy Commissie; We nodigen u echter uit om eerst uw zorgen en klachten aan ons voor te leggen, die we zullen proberen af ​​te handelen.

Wijzigingen in het privacybeleid en de verplichting om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen
Ons privacybeleid wordt regelmatig herzien. De laatste update van deze versie dateert van 29 maart 2019. We raden u aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen om te controleren of er updates of wijzigingen in zijn aangebracht.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over u bewaren nauwkeurig en actueel zijn. We danken u daarom dat u ons op de hoogte houdt in het geval van een wijziging van uw persoonlijke gegevens tijdens uw relatie met ons.

Lienslagen
Onze websites en digitale platforms kunnen links naar websites van derden, plug-ins en applicaties bevatten. Het feit dat u op deze links klikt of deze verbindingen tot stand brengt, kan deze derden machtigen om gegevens over u te verzamelen of te delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en nemen geen verantwoordelijkheid voor hun inhoud, beveiliging of privacybeleid. We raden u aan het beveiligings- en privacybeleid te raadplegen van elke website en sociale netwerkservice die u bezoekt en / of waarop u zich abonneert. 

2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN U?

Persoonlijke gegevens of informatie betekent alle informatie over een levend individu waaruit die persoon kan worden geïdentificeerd. Ze bevatten niet de gegevens waaruit de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen die we in de volgende categorieën hebben ingedeeld:

• Identiteitsgegevens (bijv. Naam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie, titel, geboortedatum); 

• Contactinformatie (bijv. Factuur- of afleveradres, telefoonnummer (s), e-mailadres); 

• Informatie over uw voertuig (bijv. VIN, merk, model, jaar, dealer, datum van aankoop of lease, aankoop- of leaseprijs, uitrusting, onderhoudshistorie, garantieperiode);

• Voertuiggegevens (bijv. Voertuiglocatie en algemene toestandgegevens, waarschuwingslichten, volgende serviceafspraak, brandstofniveau, batterijniveau, bandenspanning, onderhoudsgeschiedenis, probleem- of foutcodes, prestatiegegevens, andere statusinformatie);

• Interesses / voorkeuren (bijvoorbeeld aankopen of bestellingen die u hebt gedaan, opmerkingen);

• Profielafbeeldingen / informatie (bijv. Foto's of andere door gebruikers gegenereerde inhoud, zoals documenten die worden verstrekt als onderdeel van verkoopaankondigingen of interesses die u citeert op sociale mediaplatforms);

• Transactiegegevens (bijv. Informatie over producten en diensten die u bij ons hebt gekocht); 

• Gebruiksgegevens (bijv. Informatie over hoe u onze websites, producten en diensten gebruikt);

• Marketing- en communicatiegegevens (bijvoorbeeld uw voorkeuren voor het ontvangen van onze marketingcommunicatie en die van onze derde partijen, uw communicatievoorkeuren).

  Als u een digitaal apparaat gebruikt om bedrijfsdiensten te activeren AUGUST SA of er toegang toe hebben, kunnen we gegevens over dit apparaat verzamelen, waaronder:

• Technische gegevens (bijv. IP-adres dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, verbindingsinformatie, type en versie van uw browser, tijdzone en locatie, type en versie van plug-ins voor uw browser, besturingssysteem en platform dat u gebruikt);

• Locatie-informatie (bijv. IP-adres, GPS-gegevens);

• Informatie met betrekking tot uw bezoek (bijv. Uw URL-navigatieroute naar, op en van onze website, geraadpleegde of gezochte producten, responstijd van pagina's, downloadfouten, duur van raadpleging van bepaalde pagina's, relatieve informatie uw interacties met de pagina, methoden die worden gebruikt om de pagina te verlaten, telefoonnummer dat wordt gebruikt om contact op te nemen met onze klantenservice);

• Informatie met betrekking tot e-mailcommunicatie (bijv. Tijd en datum van e-mailopening, vanuit e-mail bekeken koppelingen, voorkeuren voor afmelden).

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens. Geaggregeerde gegevens kunnen afkomstig zijn van uw persoonlijke gegevens, maar worden wettelijk niet als persoonlijke gegevens beschouwd, omdat deze niet direct of indirect uw identiteit onthullen. 

We verzamelen er geen speciale categorie persoonlijke gegevens over u (bijv. informatie over uw etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, leven of seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond en gezondheid, genetische en biometrische gegevens). 

We verzamelen ook geen informatie over uw strafbare feiten en veroordelingen. 

Onze websites en digitaal platform zijn niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens over kinderen. Als we ontdekken dat we informatie over een kind hebben verzameld zonder toestemming van de ouders, zullen we deze gegevens verwijderen.

Het niet verzenden van persoonlijke gegevens
Als de wet of de bepalingen van een contract dat we met u hebben gesloten, ons verplichten om persoonlijke gegevens te verzamelen, en als u deze gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen we de contract dat we hebben gesloten of dat we met u willen sluiten (bijvoorbeeld om u goederen of diensten te leveren). In dit geval moeten we mogelijk een product of service annuleren waarvan u van ons profiteert, maar we zullen u indien nodig te zijner tijd informeren. 

3. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder de volgende:

• Directe interacties. Mogelijk moet u ons uw persoonlijke informatie verstrekken door formulieren in te vullen of door contact met ons op te nemen per post, telefoon, e-mail, sms / mms, instant messaging of anderen. Deze gegevens kunnen worden verstrekt wanneer u:

• informatie opvragen over onze producten en diensten of onze producten en diensten kopen;
    
• bedrijfsevenementen bijwonen AUGUST SA of beurzen, of deelnemen aan testritten;
    
• maak een account aan op onze website of bezoek het;
    
• zich abonneren op onze diensten of onze publicaties;

• vragen om een ​​marketingcommunicatie te ontvangen;

• meedoet aan een wedstrijd, promotie of enquête;

• stuur ons uw opmerkingen of neem contact met ons op.

• Geautomatiseerde technologieën of interacties. Wanneer u interactie heeft met onze websites en digitale diensten, inclusief onze sociale mediaplatforms, verzamelen we automatisch technische gegevens over uw hardware en uw browse-acties en -gewoonten. We verzamelen deze persoonlijke gegevens met behulp van cookies en andere vergelijkbare technologieën. We kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Zie onze Cookiebeleid voor meer informatie.  

• Derden of bronnen die voor het publiek toegankelijk zijn We ontvangen persoonlijke gegevens over u van de volgende derden en openbare bronnen:

• Voertuiginformatie en andere informatie die rechtstreeks door het bedrijf wordt verstrekt AUGUST SA onafhankelijk goedgekeurd (hierna " AUGUST SA ”);

• Technische gegevens verstrekt door derden, waaronder analisten en leveranciers van onderzoeksinformatie;

• Advertentienetwerken;

• Evenementenbureaus;

• Identiteitsgegevens en contactgegevens verkregen van publiek toegankelijke bronnen en gegevensmakelaars;

• Informatie die vrij toegankelijk is voor het publiek via zoekopdrachten op internet.

4. Bekendmaking van uw persoonlijke gegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende partijen, voor de doeleinden beschreven in sectie 4, "Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?" "

• Interne derde partijen (bijv. Andere groepsmaatschappijen AUGUST SA); 

• Externe derden (bijv. Dealers, dienstverleners die namens ons handelen, professionele adviseurs en andere regelgevende instanties / instanties);

• Derden aan wie we ervoor kunnen kiezen om delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen of over te dragen, of met wie we delen van ons bedrijf of onze activa kunnen fuseren. We kunnen ook proberen andere bedrijven over te nemen of met hen te fuseren. Naarmate ons bedrijf verandert, kunnen nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens gebruiken zoals beschreven in dit privacybeleid.

We vereisen dat alle derde partijen de beveiliging van uw persoonlijke gegevens respecteren en verwerken in overeenstemming met de wet. We staan ​​onze externe dienstverleners niet toe uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan ​​hen alleen toe uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

5. TRANSFERTS INTERNATIONAUX

De gegevens die we over u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") (en onderworpen aan de toepasselijke wetgeving voor gegevenslokalisatie). Het kan ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER werkt, ongeacht of deze rechtstreeks bij ons of bij een van onze leveranciers in dienst zijn, zoals AUGUST SA lokaal. Dit personeel kan onder meer betrokken zijn bij de voorbereiding van uw bestelling, de verwerking van uw betalingsinformatie en het verlenen van diensten en assistentie. We zullen alle redelijke stappen ondernemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid en de Britse wetgeving inzake gegevensbescherming worden behandeld, tenzij anders vermeld.

Als we uw persoonlijke gegevens buiten de EER overdragen, zullen we ervoor zorgen dat een gelijkwaardig niveau van bescherming wordt gewaarborgd door ten minste een van de volgende maatregelen te implementeren:

• We zullen uw persoonlijke gegevens alleen overdragen naar landen die door de Europese Commissie worden beschouwd als een passend beschermingsniveau voor persoonlijke gegevens;

• Als we bepaalde dienstverleners gebruiken, kunnen we specifieke contractmodellen gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die een niveau van bescherming bieden van persoonlijke gegevens dat gelijkwaardig is aan dat in Europa. 

6. SÉCURITÉ DES DONNÉES

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om onbedoeld verlies, ongeautoriseerd gebruik of toegang, wijziging en openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot werknemers, agenten, providers en andere derde partijen die hiervan op de hoogte moeten zijn vanwege hun activiteit. Ze zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. 

We hebben procedures om vermoedelijke inbreuken op persoonsgegevens te behandelen en zullen u en elke relevante regelgevende instantie op de hoogte brengen van deze inbreuken indien wettelijk vereist.

7. BEWARING VAN GEGEVENS

Hoe lang zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken?
We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor de tijd die redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor we ze hebben verzameld, met name om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. We kunnen uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren in geval van een klacht of als we redelijkerwijs geloven dat een geschil waarschijnlijk is in het kader van onze relatie met u.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden we rekening met hun hoeveelheid, hun aard en hun gevoelige aard, het potentiële risico van schade in verband met ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking, de doeleinden waarvoor we ze gebruiken. onderzoeken of we deze doelstellingen al dan niet met andere middelen kunnen bereiken en welke wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige en andere verplichtingen van toepassing zijn.

In sommige gevallen zullen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat u niet kunt worden geïdentificeerd en de gegevens niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoek of statistische doeleinden. In dit geval kunnen we deze informatie voor onbepaalde tijd gebruiken zonder dat we u op de hoogte moeten stellen. 

8. UW RECHTEN

In sommige gevallen hebt u de volgende rechten op uw persoonlijke gegevens volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming:

• U kunt toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens (“inzagerecht van betrokkene”). U ontvangt dan een kopie van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren;

• U kunt vragen dat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, worden gecorrigeerd. Onvolledige of onjuiste gegevens die wij over u bewaren, kunnen daarom worden gecorrigeerd. Mogelijk moeten we echter de juistheid verifiëren van de nieuwe gegevens die u ons verstrekt. In veel gevallen kunt u uw persoonlijke gegevens direct wijzigen;

• U kunt om verwijdering van uw persoonlijke gegevens vragen. U kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen als er geen geldige reden is om verdere verwerking te rechtvaardigen. U hebt ook het recht om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen als u erin geslaagd bent uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking uit te oefenen (zie hieronder), in het geval dat we uw informatie illegaal of als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens te wissen in overeenstemming met de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk niet altijd in staat zijn om te reageren op uw verwijderingsverzoek om specifieke juridische redenen die onder uw aandacht worden gebracht, indien van toepassing, op het moment van uw verzoek;

• U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat bindende dwingende redenen die dan prevaleren boven uw rechten en vrijheden ons dwingen om uw informatie te verwerken;

• U kunt verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. U kunt ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende gevallen op te schorten:

• Als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens verifiëren,
• Als de manier waarop we de gegevens gebruiken illegaal is, maar u niet wilt dat wij deze verwijderen,

• Als u wilt dat wij de gegevens bewaren wanneer we deze niet langer nodig hebben, omdat ze nodig zijn voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims,

• Als u hebt geweigerd om ons uw gegevens te laten gebruiken, maar we moeten controleren of er dwingende legitieme redenen zijn om deze te gebruiken;

• U kunt vragen dat uw persoonlijke gegevens aan u worden overgedragen of worden overgedragen aan een derde;

• U kunt uw toestemming op elk moment intrekken als uw toestemming vereist is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat we u bepaalde producten of diensten niet kunnen leveren. We zullen u laten weten of dit het geval is wanneer u uw toestemming intrekt.

Neem contact op met onze DPD als u een van de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen:

info@augustus-porsche.be

Frais 
U hoeft geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om enig ander recht uit te oefenen). Als uw verzoek echter duidelijk ongegrond, herhaald of buitensporig is, kunnen we u een redelijk bedrag in rekening brengen of weigeren om op uw verzoek te reageren.

Wat kunnen we u vragen?
We kunnen u om specifieke informatie vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens (of een ander recht) te garanderen. Deze beveiligingsmaatregel is bedoeld om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt aan mensen die geen recht hebben om deze te kennen. We kunnen ook contact met u opnemen om aanvullende informatie over uw verzoek op te vragen om ons antwoord te bespoedigen.

Reactietijd
We proberen op alle legitieme verzoeken binnen een maand te reageren. Deze periode kan echter worden overschreden als uw verzoek bijzonder complex is of als u meerdere verzoeken hebt gedaan. In dit geval houden wij u op de hoogte.